Need

ระบบที่จะช่วยบันทึกการยื่นขอความต้องการต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การเบิกค่าใช้จ่ายหรือการสั่งซื้อต่างๆ สามารถทำได้ง่ายๆเพียงบันทึก และรอการอนุมัติผ่านระบบ


Image


Image
Image

ส่วนของการขอเบิกค่าใช้จ่าย โดยระบบสามารถกำหนดผู้อนุมัติได้ 3 steps
การเบิกนั้นผู้เบิกต้องทำการอนุมัติตัวเองเพื่อยืนยันการขอ
หลังจากการอนุมัติสามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายที่จัดการบริหารดูแลต่อได้

ติดต่อทีมฝ่ายขาย