บริหารจัดการเอกสาร IDOC

ส่วนจัดการไฟล์ข้อมูล ทั้งการเก็บไฟล์ข้อมูล การจัดการการเข้าถึงไฟล์ เพื่อง่ายต่อการใช้ภายในองค์กร สามารถบันทึกไฟล์เข้าโครงการได้ ระบุหมวดของเอกสารเพื่อให้สะดวก ต้องการค้นหา

ติดต่อทีมฝ่ายขาย

Image

Image
  • จัดประเภทหมวดหมู่ของเอกสาร รองรับการกำหนดวันหมดอายุของเอกสาร

  • สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ทั้ง zip,png,doc,xls,xlsx pdf,rar,docx,jpeg,jpg, gif,pptx,ppt,ai,psd

  • สามารถ join user เพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารนั้นได้