จัดการทรัพยากรบุคคล HR

Feature ที่ช่วยจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ใบสมัครงานจนถึงการเข้าทำงานในองค์กร.

Image

Image

PERSONNEL

การสมัครงานออนไลน์ สามารถจัดการใบสมัครทุกใบไม่มีตกหล่น สามารถค้นหาข้อมูลผู้สมัครได้ง่าย


Image


Image

MEMBER

ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกคนภายในองค์กรไว้ได้ในที่เดียว ง่ายต่อการตรวจสอบ และค้นหาข้อมูลของแต่ละบุคคล


Image


Image

TIME

รองรับการจัดการตารางเวลาทำงานได้หลายรูปแบบ จัดการเวลาเข้า-ออกงาน


Image


Image

WORK

ระบบลาออนไลน์ที่ผุ้ใช้สามารถทำลาบนระบบเองได้ แนบไฟล์เอกสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของหัวหน้า


Image


Image

GOAL

สามารถวางแผนตั้งเป้าหมายการทำงาน


Image


Image

ADMINTOOL

ส่วนจัดการของ admin สามารถประกาศในองค์กร ตั้งค่าจัดการส่วนของโครงสร้างบริษัทได้


Image


Image

CONTROL

ส่วนตั้งค่าการใช้งานใน Origami system ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน ของแต่ละ Module ได้


Image


Image

Dashboard & Report HR

แสดงในรูปแบบกราฟข้อมูล เพื่อง่ายต่อการมอนิเตอร์ และรายงานพื้นฐานของ HR


Imageบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM

Corporation Relationship Management

ส่วนจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในระดับองค์กร เริ่มต้นข้อมูลตั้งแต่เก็บบันทึกข้อมูลบริษัท ข้อมูลผู้ติดต่อ
ข้อมูลโครงการ ข้อมูลกิจกรรมตามโครงการ ข้อมูลสินค้า ใบเสนอราคา
การบันทึกเวลาเข้าออกงานเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ข้อมูลที่เชื่อมโยงแสดงบนปฏิทินช่วยให้จัดการการทำงานง่าย

Account   ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่มีการติดต่อกับเราทั้งที่เป็น customer, vendor หรือ supplier ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจัดการและค้นหาข้อมูล

Quotation  สามารถสร้างใบ Quotation ในระบบได้ง่ายๆ โดยสามารถออกใบเสนอราคาในแต่ละ Project ได้

Contact  ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ติดต่อจากบริษัทต่างๆ ที่มีการติดต่อกับเรา สามารถเก็บข้อมูลทั่วไป พร้อมแนบรูปนามบัตร เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลในครั้งต่อไป

Image

Project  ระบบ Project Management สามารถจัดการกับโครงการต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น

Activity  ระบบบันทึก Activity เพื่อสามารถเช็ค Performance การทำงาน

Product  ระบบบันทึกสินค้าทั้งหมดทั้งที่เป็นชิ้นส่วน และการบริการ เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ค stock และการคำนวนราคาสินค้า

Skoop

Image

Social Media ในองค์กรที่จะสามารถโพสข้อมูลกิจกรรม, แนบไฟล์, แนบรูป อีกทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลโดยจำกัดการเข้าถึงได้ และแชร์เนื้อหาต่อในองค์กร ทำให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในองค์กรมากขึ้นผ่านผู้ใช้ในองค์กร


Image
บริหารจัดการเอกสาร IDOC

ส่วนจัดการไฟล์ข้อมูล ทั้งการเก็บไฟล์ข้อมูล การจัดการการเข้าถึงไฟล์ เพื่อง่ายต่อการใช้ภายในองค์กร สามารถบันทึกไฟล์เข้าโครงการได้ ระบุหมวดของเอกสารเพื่อให้สะดวก ต้องการค้นหา


Image


Image


บริหารการให้บริการ SERVICE

บริหารการให้บริการช่วยเหลือในการทำงาน แก้ผู้ใช้ระบบ และผู้ใช้บริการ และมีส่วนบริหารจัดการใช้จ่าย ลดเวลาในการจัดการเอกสาร

Image

NEED

ระบบที่จะช่วยบันทึกการยื่นขอความต้องการต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การเบิกค่าใช้จ่ายหรือการสั่งซื้อต่างๆ สามารถทำได้ง่ายๆเพียงบันทึก และรอการอนุมัติผ่านระบบ


Image


Image

HELPDESK & SERVICE

การแจ้งปัญหา โดยผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาได้เอง โดยผู้ดูแลการแจ้งสามารถแยกแต่ละส่วนในการรับการแจ้งได้ โดยระบบสามารถแจ้งปัญหาได้จากทั้งภายในและภายนอก


Imageระบบการจัดการเรียนรู้ ACADEMY

Image

เปิด Course training online ภายในองค์กร พร้อมทั้งระบบ Challenge ที่สร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดผลหลังการ Training


Image


Image

Video

Image

Challenge

Image

Attach file

Image

Link to URL

Image

Link to Youtube